OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Kalender Manifestaties

De kringen aangesloten bij Oost-Phila worden verzocht hun tentoonstellingen, beurzen, voordrachten e.d. tijdig mee te delen
via het provinciaal secretariaat ( fil.oostvl@gmail.com ) voor publicatie op deze website en in Oost-Phila Kontakt.