OOST-PHILA

Koninklijk Verbond Van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Oost-Phila Kontakt

Filatelistische artikelen zijn steeds welkom op de redactie.
De artikelen graag in een word formaat: .doc of .docx
Clubberichten zijn eveneens welkom.