OOST-PHILA

Koninklijk Verbond Van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

In Memoriam