OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Wisselbeker Uitslag

Voor onze wedstrijd van 2022 was de gevraagde postzegel met beeltenis van Z.M. Koning Boudewijn (type Elström) met of zonder jaartallen van 3,50 frank bruin (OCB nummer 1543 of nummer 1581A).

De winnende kring werd SRGT Lucien Herlant uit Gent die na drie overwinningen in vijf jaar de wisselbker definitief in ontvangst mocht nemen. Individuele winnaar was Jan Lannoye. Het verslag en de volledige uitslag vindt u in Oost-Phila Kontakt nr. 35 op deze website.