OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Het Prille Begin

Eerste filatelistisch seizoen 1968 / 1969

Op 12 oktober 1968 gaat de eerste Oost-Phila vergadering door in het clublokaal van de postzegelkring “Onder Ons” te Ledeberg.

De tweede Oost-Phila vergadering in de receptiezaal van de academie van Lokeren gaat door op 17 november 1968.

De derde vergadering vindt plaats op 12 januari 1969 in het lokaal van de S.R.G.T., Van Arte-veldeplein te Gent

De vierde vergadering vindt plaats op 23 maart 1969, in Lokeren

De eerste jaarlijkse algemene vergadering gaat door op 13 april 1969 te Lokeren

Het tweede filatelistisch jaar (1969/1970)

We behandelen dit jaar nog in deze rubriek omdat voor de jonge vereniging hier en daar donkere wolken haar bestaan bedreigen.

Gelukkig voor ons blijkt dat ook toen in haar jong bestaan filatelisten de nodige moed en voldoende gezond verstand gebruikten om ons vandaag toe te laten het dertigjarig bestaan van Oost-Phila te vieren. We zetten de voornaamste feiten op een rij.

5 oktober 1969 : vergadering in Hotel Avia, Sint Pietersplein te Gent :

6 december 1969 : vergadering in “Hotel Den IJzer”, Vlaanderenstraat te Gent :

14 februari 1970 : vergadering in “Hotel Den IJzer” te Gent :

12 april 1970 : vergadering in “Sanderushuis” te Sleidinge :

28 mei 1970 : bestuursvergadering in het “Landhuis” te Aalst