OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Oprichting en Doelstelling

Oost-Phila werd opgericht te Aalst op 8 september 1968.

De promotoren van dit initiatief waren de heren Leo De Clercq, voorzitter van de Koninklijke Postzegelvereniging “Het Land van Waas” te Sint-Niklaas en Robert Van den Berghe, voorzitter van “Philatelia Alosta” te Aalst.

Oost-Phila is in wezen het verbindingsorgaan tussen de postzegelkringen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het beoogt de onderlinge hulp en samenwerking tussen de aangesloten kringen, alsook de samenwerking met de verbonden uit andere provincies.

Oost-Phila verleent alleen steun aan filatelistische manifestaties.