OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Algemene vergaderingen

Onze algemene vergaderingen hebben plaats in Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – 9052 Zwijnaarde, telkens om 14 u, op